Annuleren en retourneren

Bestelde artikelen kunt u telefonisch annuleren, indien ze nog niet gefactureerd zijn. Het wettelijke herroepingsrecht wordt door de mogelijkheid tot annuleren niet aangetast.
Het wettelijke herroepingsformulier vindt u in onze verkoopvoorwaarden onder www.jp1880.nl/nl/verkoopvoorwaarden of in de verklaring van het herroepingsrecht onder https://www.jp1880.nl/nl/herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Ulla Popken C.V. – Antwoordnummer 3051 – 3109 VA Schiedam , Tel.: 0900 / 2 22 21 24* · Fax: 0900 / 2 22 21 25* via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping op www.jp1880.nl/retourbeleid , maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van h
U kunt de geleverde goederen zonder opgave van redenen binnen 100 dagen na ontvangst aan ons terugsturen. Verpak hiervoor s.v.p. uw retourzending en leg de retourbon erbij. Nieuwe of vervangende bestellingen kunt u op de achterkant van de retourbon noteren.

U kunt de retouren in één van onze filialen terug geven of via PostNL naar ons antwoordnummer sturen:

Ulla Popken
Antwoordnummer 14000
8000 VE Zwolle

Voor het terugsturen ontstaan voor u geen verdere kosten. Plak hiervoor in ieder geval het retouretiket van het pakket over het aanwezige adresetiket van uw zending - dan wordt voor ons de afwikkeling gemakkelijker. Heel belangrijk : Stuurt u het pakje via het antwoordnummer terug, vragen wij u vriendelijk het bewijs van afgifte minstens 2 maanden goed te bewaren. Mocht de retourzending een keer niet bij ons aankomen, kunnen wij aan de hand van de barcode bij de post een onderzoek starten.

De artikelen die u terugstuurt mag u bij de betaling zelf in mindering brengen. Hiervoor wordt geen nieuwe factuur toegezonden.
Wilt u hetzelfde artikel in een andere maat of kleur ruilen, dan geldt dit als nieuwe bestelling. U kunt de oude bestelling terugsturen en voor de vervangende artikelen een nieuwe bestelling plaatsen. Dit kan telefonisch, via onze online shop of op de achterkant van de retourbon. Voor het verwerken en het bezorgen van deze nieuwe bestelling brengen wij € 4,95 verzendkosten in rekening. Moet een artikel geruild worden door een fabricagefout of door een andere fout van ons, dan zijn de kosten uiteraard voor onze rekening.