DEELNAMEVOORWAARDEN

Win nu: WIN 1 VAN 5 WINKELMANDJES  

1. Algemeen
De organisator van de prijsvraag is Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Duitsland.

2. Deelname
(1) Alle personen die ten minste 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van de organisator en van gelieerde bedrijven en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.Om deel te nemen moet je aan de actievoorwaarden voldoen en minstens één artikel uit de online shop van jp1880.nl kopen tijdens de actieperiode.

3. Procedure en afhandeling
De loterij vindt plaats op zondag 30 juni 2024 (23:59). In het geval van meerdere bestellingen met identieke namen en factuur- en afleveradressen, komt alleen de bestelling die als eerste is geplaatst in aanmerking voor deelname. Er is geen minimale bestelwaarde voor deelname aan de actie.

4. Winnen en bepalen van de winnaars
De trekking vindt plaats op dinsdag 02.07.2024. De trekking vindt willekeurig plaats. Contante betaling is niet mogelijk.

Prijzen zijn niet overdraagbaar op anderen en mogen niet afgestaan worden.
De winnaars krijgen per e-mail bericht. Door deelname stemt elke deelnemer ermee in dat zijn/haar naam bij winst op het internet wordt gepubliceerd.

5. Privacybeleid
Door deel te nemen aan de prijsvraag stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat de organisator van de prijsvraag de nodige gegevens opslaat voor het beheer van de prijsvraag.
De organisator van de prijsvraag waarborgt de hoogst mogelijke standaard van gegevensbescherming over de prijsvraag en leeft alle relevante wettelijke bepalingen in dit verband na. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
Na afloop van de prijsvraag worden de opgeslagen deelnemersgegevens gewist, tenzij de deelnemer heeft ingestemd met het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden. De deelnemer kan altijd bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik van zijn/haar gegevens voor reclamedoeleinden of markt- of opinieonderzoek door contact op te nemen met de organisator van de prijsvraag.